Vještačenje u sustavu socijalne skrbi

Back to top

Vještačenje se provodi kada je to potrebno radi priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi, u postupku ostvarivanja prava na uvećani doplatak za djecu koji se ostvaruje pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i utvrđivanja potpune radne nesposobnosti u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.                                      
Vještačenje je postupak utvrđivanja vrste , stupnja i težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja,vrste i težine psihičke bolesti,potpune nesposobnosti za rad,trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju,postojanja sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad,postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje ,prijeke potrebe stalne ili privremene pomoći i njege druge osobe i njezin opseg, postojanje potrebe individualnog rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije.  
 
U skladu s člankom 191. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 33/2012) vještačenje provodi  prvostupanjsko tijelo vještačenja koje osniva ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Sastav i način rada tijela vještačenja , sadržaj potrebne medicinske dokumentacije, sadržaj nalaza i mišljenja  i obrasci za rad tijela vještačenja  propisani su  Pravilnikom  o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima    („Narodne Novine“,broj 79/14 i 110/14).                                                
 

Prvostupanjska tijela vještačenja osnovana za područje nadležnosti Centra za socijalnu skrb Kutina  imaju sjedište na adresi Centra, u Kutini, Stjepana Radića 7/A

Za područje nadležnosti Centra za socijalnu skrb Kutina osnovana su tri prvostupanjska tijela vještačenja:  

  • Prvostupanjsko tijelo vještačenja za djecu predškolske dobi
  • Prvostupanjsko tijelo vještačenja za djecu školske dobi  i 
  • Prvostupanjsko tijelo vještačenja za odrasle osobe

Potrebu vještačenja utvrđuje stručni radnik Centra  u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi. Nakon  pribavljene dokumentacije  i izvršene početne procjene u postupku ostvarivanja prava iz socijalne  skrbi, ako je to potrebno  donosi se  Zaključak o upućivanju korisnika  na vještačenje .
 
MEDICINSKA DOKUMENTACIJA koju je potrebno pribaviti prije podnošenja zahtjeva:

  • za djecu do navršene 3. godine života potrebno je pribaviti nalaze neuropedijatra, fizijatra, otorinolaringologa i okuliste;
  • za djecu od navršene 3.godine života do navršene 7. godine života potrebno je pribaviti medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti,te nalaze logopeda i psihologa;
  • za djecu i mladež od navršene 7. godine života  do navršene 21. godine života potrebno je  pribaviti nalaze otorinolaringologa,psihologa i defektologa odgovarajućeg usmjerenja;
  • za odrasle osobe medicinsku dokumentaciju o primarnoj bolesti .

O terminu , vremenu i mjestu pregleda  Prvostupanjsko  tijela vještačenja obavještava korisnika putem poziva.

NALAZ I MIŠLJENJE                       
Članovi prvostupanjskog tijela vještačenja za određenu dobnu skupinu ,donose svoj nalaz i mišljenje na propisanom obrascu na temelju neposrednog pregleda i ispitivanja osobe koja je upućena na vještačenje,te propisane i druge dokumentacije.
Nadležni stručni radnik centra dužan je korisniku protumačiti i uručiti Nalaz i mišljenje PTV-a i o tome pribaviti zapisničku izjavu korisnika , te donijeti adekvatno rješenje.
Sve ostale informacije vezano za postupak vještačenja mogu se dobiti  u Centru ta socijalnu skrb Kutina.