Razvijanje socijalnih usluga u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u zajednici Lipik

Back to top

U Centru za socijalnu skrb Kutina održan je konstruktivan sastanak s ravnateljem Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik gospodinom Ivanom Pušćenik, dipl. socijalnim radnikom. Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik prijavio se na ESF natječaje s projektima širenja socijalnih usluga u skladu sa smjernicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u suradnji s lokalnim zajednicama i okolnim centrima za socijalnu skrb kao partnerima. Kroz projekte će se na zadovoljavajući način pokriti potrebe centara za socijalnu skrb i naših korisnika i kvalitetno kroz stručni rad osigurati pružanje socijalnih usluga.