Obavijest

Back to top

Obavještavamo sve osobe i obitelji stradale u potresu da u CZSS mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu.
 Zahtjev treba sadržavati: 

  •     podatke o podnositelju zahtjeva i članovima kućanstva (ime i prezime, OIB, adresa  stanovanja, kontakt broj),
  •     podatke o pretrpljenoj materijalnoj šteti na imovini (opisati radi li se o stambenom ili gospodarskom objektu i kakva su oštećenja),
  •     presliku tekućeg ili zaštićenog računa.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini iznosi do 2.500,00 kn za samca, odnosno do 3.500,00 kn za kućanstvo.

Preuzmite obrazac