Obavijest

Back to top

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije uspostavio je Centar za psihosocijalnu pomoć za stanovnike Sisačko-moslavačke županije vezano uz novonastalu situaciju sa koronavirusom: 044/567-164. U Centru radi specijalist školske medicine -KBT terapeut, liječnica specijalistica psihijatrije, psiholog i socijalni radnik. 

Cilj je da se smanje sve moguće psihičke tegobe koje  se mogu razvijati uz probleme vezano za samoizolaciju, karantenu i slično, te da se bude na raspolaganju stanovništvu s ciljem umirivanja, sprječavanja panike i bezrazložnih strahova.

Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje