Kontakt

Back to top

Sjedište Centra za socijalnu skrb Kutina je u Kutini, Stjepana Radića 7/A.

TELEFONI:

Centrala: 044/683-591, 683-603
FAX: 044/612-357
E-MAIL: info@czss-kutina.hr

RADNO VRIJEME: od ponedjeljka do petka

POČETAK RADA RADNIKA: između 07:00 i 07:30 sati

ZAVRŠETAK RADA RADNIKA: između 15:00 i 15:30 sati

RAD SA STRANKAMA: OD 07:30 DO 14:00 sati

OSIM ZA

ODJEL ZA ODRASLE, STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE NAKNADE, RAD SA STRANKAMA:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK OD 07:30 DO 12:30 SATI

UTORAK I ČETVRTAK:

NE RADI SE SA STRANKAMA