O nama

Inačica za ispis

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi,  djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 157/13,152/14, 99/15 i 52/16  )

Centar za socijalnu skrb Kutina je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih za područje Grada Kutine, Grada Popovače te općine Velika Ludina.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Kutina je u Kutini, Stjepana Radića 7/A.

TELEFONI:

Centrala: 044/683-591, 683-603

FAX: 044/612-357

E-MAIL:

 

RADNO VRIJEME: od ponedjeljka do petka

 

POČETAK RADA RADNIKA: između 07:00 i 07:30 sati

ZAVRŠETAK RADA RADNIKA: između 15:00 i 15:30 sati

 

RAD SA STRANKAMA: OD 07:30 DO 14:00 sati

OSIM ZA

ODJEL ZA ODRASLE, STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE NAKNADE, RAD SA STRANKAMA:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK OD 07:30 DO 12:30 SATI

UTORAK I ČETVRTAK:

NE RADI SE SA STRANKAMA

 

Tijela centra

  1. Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb Kutina upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.  Upravno vijeće čini pet članova od kojih su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Sisačko-moslavačke županije i jedan predstavnik radnika.  Članove Upravnog vijeća imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, osim predstavnika radnika kojeg imenuju radnici Centra.

Predstavnici osnivača u Upravnom vijeću su:

  • Zlatko Grdić, dipl. ing. 
  • Tomislav Kojundžić, dipl. ing. - Predsjednik Upravnog vijeća
  • Željko Tomičić, dipl. pravnik 

Predstavnica Sisačko-moslavačke  županije je:

  • Eduard Gelešić, dipl. ing. 

Predstavnica radnika Centra je:

  • Vedrana Pupavac, mag. iur.
  1. Ravnatelj

Centar vodi ravnatelj. Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Kutina je Lidija Pranjić, dipl. socijalna radnica

  1. Stručno vijeće

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.

Zaposlenici

 U Centru za socijalnu skrb Kutina zaposleno je ukupno  20 radnika, od kojih je 14 stručnih radnika  i  5 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove.

Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog, pravnik, socijalni pedagog i upravni pravnik.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su u svom radu poštivati odredbe Etičkog kodeksa zaposlenika Centra za socijalnu skrb Kutina. 

 

Novosti

Obavijest

7. srpnja 2018.

Dana 17. i 18.07.2018. godine CZSS Kutina uputiti će isplatu naknada socijalne skrbi.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

10.7.2018.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Kutina, KLASA: 023-01/18-01/1, URBROJ: 2176-140- 
01-01-18-8 od 2. srpnja 2018. godine i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Kutina, CENTAR ZA SOCIJALNU 
SKRB KUTINA objavljuje NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA 
prikupljanjem pismenih ponuda 

Predmet prodaje su nekretnine upisane u katastarsku općinu: Kutina 

Preuzmi privitak - NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Natječaj za radno mjesto pravnik na određeno vrijeme

8.3.2018.

CZSS Kutina objavite natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto:

- pravnica / pravnik u Odjelu za djecu brak i obitelj, Stručna cjelina za obiteljsko-pravnu zaštitu i Odjelu za odrasle osobe, Stručna cjelina za zaštitu odraslih i starijih osoba - određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice – 1 izvršiteljica/izvršitelj.

Natječaj vrijedi od 8.3. - 15.3.2018. godine.

​Preuzmi privitak - Natječaj

Sveti Nikola kod obitelji slabijeg imovnog stanja

6. prosinca 2017.

Na inicijativu kontakt policajaca Policijske postaje Kutina, a u dogovoru sa zaposlenicima Centra za socijalnu skrb Kutina organizirano je prikupljanje igračaka, slatkiša, te namirnica za četiri obitelji, koje ukupno imaju 16-ero djece s područja nadležnosti PP Kutina i CZSS Kutina, a koje su slabijeg imovinskog stanja.
U akciju prikupljanja uključili su se službenici Postaje prometne policije Kutina, zaposlenici Centra za socijalnu skrb Kutina, gradonačelnik Grada Kutine i Vijeće za komunalnu prevenciju kriminaliteta Grada Kutine, te Udruga branitelja Hrvatske SMŽ.
Prikupljeni slatkiši i igračke, kao i namirnice podijeljeni su obiteljima i djeci.